Search Suggest

CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT Lớp 5 tuổi


CHỦ ĐỀ
ĐỘNG VẬT
Thực hiện: 4 tuần
Từ 17/12/2019 đến  18/01/2020

I. MỤC TIÊU
1. Phát triển thể chất
    * Dinh dưỡng- Sức khỏe
4 tuổi
- Cháu biết lợi ích của thịt động vật đối với sức khỏe con người, cũng như một số chất dinh dưỡng cần thiết để giúp bé lớn lên và khỏe mạnh;
- Biết ăn đầy đủ chất để cơ thể phất triển cân đối, khỏe mạnh.

5 tuổi
- Tìm hiểu về giá trị dinh dưỡng của các thực phẩm có nguồn gốc từ động vật;
- Biết ích lợi của một số món ăn có nguồn gốc từ động vật đối với sức khỏe của con người;
- Có thói quen, hành vi vệ sinh trong ăn uống;
- Trẻ biết những mối nguy hiểm khi tiếp xúc với các con vật, cách đề phóng và tránh.
    * Vận động
4 tuổi
- Giúp trẻ phát triển cơ thể hài hòa, cân đối;
- Thực hiện đúng các vận động cơ bản như: Bật xa, ném xa, trèo lên xuống thang, chạy nhấc cao đùi, lăn bóng bằng hai tay và đi theo bóng;
- Biết bắt chước dáng đi của các con vật.
5 tuổi
- Trèo lên, xuống thang ở độ cao 1,5m so với mặt đất
- Phát triển các tố chất: Nhanh nhẹn, khéo léo, kiên trì, dẻo dai…thông qua các trò chơi vận động
- Thực hiện đúng, chuẩn các động tác của BTPTC.

2. Phát triển nhận thức
    * Khám phá khoa học
4 tuổi
- Trẻ biết và gọi được tên một số loài động vật xung quanh mình;
- Nhận biết các con vật qua hình dạng, các đặc điềm đặc trung: tiếng kêu, thức ăn, nơi sống…;
- Nhận biết và phân loại được các nhóm động vật qua đặc điểm cấu tạo cơ thể, đặc điểm đặc trung của tửng loài: có mấy chân, đẻ trứng hay đẻ con…
          5 tuổi
- Biết so sánh để thấy được sự giống và khác nhau của các con vật qua 1 số đặc điểm của chúng;
- Cháu có thể loại được một đối tượng không cùng nhóm với các đối tượng còn lại;
- Biết ích lợi cũng như tác hại của chúng đối với đời sống con người;
- Chaùu bieát ñoäng vaät soáng ôû khaép nôi: trong nhaø, treân röøng döôùi nöôùc, teân goïi, ñaëc ñieåm, moâi tröôøng soáng, thöùc aên, vaän ñoäng, sinh saûn;
- Moái quan heä giöõa ñoäng vaât vaø moâi tröôøng soáng cuûa chuùng. Caáu taïo, vaän ñoäng, thöùc aên, taùc haïi cuûa chuùng tôùi moâi tröôøng soáng;
- Có 1 số kĩ năng đơn giản về cách chăm sóc con vật sống gần gũi.
    * Làm quen với toán
          4 tuổi
          - Biết đếm số lượng từ 1-8, nhận biết được chữ số 8 và đếm số lượng trong phạm vi 8;
          - Đếm số lượng nhóm con vật, so sánh nhiều hơn, ít hơn.
          5 tuổi
- Đếm số lượng các con vật nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 8; thêm bớt, nhận biết số 8. Xác định phải trái của các con vật có sự định hướng.
3. Phát triển ngôn ngữ
4 tuổi
- Biết sử dụng các từ chỉ tên gọi, các bộ phận và một số đặc điểm nổi bật, rõ nét của một số con vật;
- Biết nói lên những điều trẻ quan sát, nhận xét và biết trao đổi thảo luận với người lớn, với bạn;
- Làm sách tranh và kể về các con vật nuôi, các con vật sống trong rừng, dưới nước, côn trùng;
5 tuổi
- Cháu biết chờ đến lượt trong trò chuyện, không nói leo, không ngắt lời người khác;
- Cháu có thể nghe hiểu và thực hiện được các chỉ dẫn liên quan đến 2, 3 hành động;
- Cháu thể hiện sự thích thú với sách;
- Nhận biết được chữ cái qua tên gọi của các con vật;
- Cháu cỏ thể kể lại được nội dung chuyện đã nghe theo trình tự nhất định;
- Cháu có thể “đọc” theo truyện tranh đã biết;
- Kể chuyện sáng tạo với nội dung về các con vật và môi trường sống của chúng.
4. Phát triển thẩm mỹ
4 tuổi
- Trẻ thích tham gia các hoạt động thẩm mĩ, biết thực hiện theo sự hướng dẫn của cô đúng và nhịp nhàng;
- Biết biểu lộ thái độ và thể hiện cảm xúc khi nghe nhạc, nghe hát;
5 tuổi
- Vận động nhịp nhàng, phù hợp theo nhạc các bài hát có nội dung về các con vật;
- Có thể làm ra các sản phẩm tạo hình có bố cục cân đối, màu sắc hài hòa qua vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình về các con vật theo ý thích;
          - Trẻ thể hiện được những cảm xúc, ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân qua hoạt động tạo hình.
5. Phát triển tình cảm xã hội
          4 tuổi
- Yêu thích các con vật;
- Có ý thức bảo vệ môi trường sống và các con vật quí hiếm;
- Biết bảo vệ, chăm sóc vật nuôi sống gần gũi trong gia đình;
- Quí trọng người chăn nuôi.
5 tuổi
- Đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân;
- GD cháu thích và biết chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc;
- Cháu có nhóm bạn chơi thường xuyên;
- Cháu biết  đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết.

II. CHUẨN BỊ CHO CHỦ ĐỀ
1. Phía cô
-         Tranh ảnh các loại, phương tiện phục vụ cho chủ đề.
-         Băng nhạc về chủ đề, sưu tầm một số bài thơ, câu đố về chủ đề để dạy trẻ.
-         Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi góc phù hợp với chủ đề.
-         Xây dựng mục tiêu, mạng hoạt động, mạng nội dung cho chủ đề.
-         Xây dựng kế hoạch hoạt động cho từng chủ đề nhánh.
     -    Chuẩn bị một số câu hỏi có tính cách gợi mở để giúp trẻ tư duy, trải nghiệm tìm hiểu chủ đề.
2. Phía trẻ
-         Giấy trắng, bút màu, giấy màu
-         Vở bé tập tô, bé làm quen với toán, bé tập tạo hình
-         Sách tranh, tranh ảnh có nội dung theo chủ đề.
-         Vật liệu do cô và phụ huynh sưu tầm.
-    Dụng cụ để chăm sóc con vật.

Đăng nhận xét