Search Suggest

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI Nhánh 1: Những Con Vật Nuôi

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
Nhánh 1: Những Con Vật Nuôi


I. MỤC TIÊU
* Kiến thức
- Cháu biết gọi tên, đặc điểm, cấu tạo vận động, ích lợi của những con vật nuôi trong gia đình (4t)
- Cháu nhận biết được các con vật qua các đặc điểm bên ngoài, phân nhóm chúng theo đặc điểm, thuộc tính (5t)
* Kỹ năng
     - Tham gia chơi đúng luật chơi và cách chơi, nhanh nhẹn, tích cực (4t)
     - Phối hợp cc kĩ năng đ học tạo ra được 1 số con vật nuôi trong gia đình, rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ, nhận biết (5t)
*Thái độ
     - GD cháu thích và biết chăm sóc vây cối, con vật quen thuộc; Giáo dục cháu biết yêu thương, chăm sóc vật nuôi, cch tiếp xc an tồn.
II. CHUẨN BỊ
- Tranh ảnh hoặc vật thật về 1 số con vật cần cho trẻ quan st
- 1 số loại lá cây, kéo, hồ dán, đất nặn, bảng con, khăn lau…
- 1 số mũ hình con vật cho trẻ
- My phát nhạc
- Một số đồ chơi, dụng cụ ngoài trời

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Nội dung
Tổ chức hoạt động
Thứ hai
B tìm hiểu chủ đề


TC: Con gì ku?
- cô cho trẻ nghe 1 đoạn âm thanh tiếng kêu của con vật
+ Con vừa nghe được âm thanh gì?
+ Nó là con vật sống ở đâu?
- Chng ta sẽ cng nĩi về những con vật nuôi trong gia đình nhe.
Cơ cho trẻ xem tranh con chĩ, con g, con lợn
+ Đây là con gì?
+ Là con vật sống ở đâu?
+ Nó ăn gì?
+ Cĩ mấy chn?
+ Được nuôi để làm gì?
- Cơ hỏi những con vật nuôi trong nh của trẻ
- GD cháu biết yêu thương, chăm sóc các con vật.
* Trị chơi:
- Cô giới thiệu cho lớp chơi trị chơi 
- Cô nói cách chơi, luật chơi
- Cho trẻ tham gia trị chơi
Cô nhắc cháu chơi ngoan, chơi đúng luật.

Thứ ba
Những con vật nuôi cĩ 2 chn

TC: Gọi tn con vật theo tiếng ku
- Cô cho trẻ đi vịng trịn, vừa đi vừa vận động theo bài hát “1 con vịt”
+ Chng mình vừa vận động bài hát gì?
+ Trong bài hát có nói đến con gì?
+ Nó sống ổ đâu?
+ Nó ăn gì?
+ Nó được nuôi để làm gì?
+ Nĩ cĩ mấy chn?
+ Chân nó có đặc điểm gì?
- Cho trẻ kể tn 1 số con vật nuôi trong nh cĩ 2 chn.
- Những con vật nuôi cĩ 2 chn l những con vật thuộc nhĩm gia cầm.
+ Con gà đẻ trứng hay đẻ con?
+ Con vịt đẻ trứng hay đẻ con?....
- Những con vật thuộc nhóm gia cầm là những con vật đẻ trứng.
- Cơ gio dục chu
* Chơi trị chơi
- Cô nói cách chơi, luật chơi
Chia lớp thnh 4 nhĩm,
- Cho trẻ bật nhảy qua vật cản, chọn ơ số. trong mổi ơ số cĩ 1 doạn nhạc tiếng ku của 1 con vật.
Trẻ nghe và đoán tên con vật đó.
- GD trẻ
Thứ tư
Nh b nuôi con gì?
TC:  Con gì đây?
- Cho trẻ nghe và vận động theo nhạc
+ Bi ht nĩi về gì?
+ Trong nh con cĩ nuôi con gì?
+ Là con vật đẻ trứng hay đẻ con?
- Bé kể tên con vật, sau đó thử làm 1 động tác theo đặc điểm của con vật mà trẻ biết (gà trống gáy ị ĩ o, vịt ku cạp cạp…)
* Trị chơi:
- Cơ nĩi cách chơi, luật chơi
- Cho trẻ chia làm 2 đội trai, gái
Cô cho trẻ chọn 1 tranh con vật, 2 đội giành quyền trả lời
Trẻ sẽ gọi tên con vật trong tranh và vận động theo nhạc bài hát về con vật đó
- đội nào trả lời được nhiều hơn sẽ là đội chiến thắng
- GD trẻ sau khi chơi
Thứ năm
Những con vật nuôi cĩ 4 chn

TC: “ Mo v chim sẻ”
- Cô đọc câu đố về 1 con vật nuôi trong nhà
Trẻ đoán đó là con gì?
+ Nó sống ổ đâu?
+ Nó ăn gì?
+ Nó được nuôi để làm gì?
+ Nĩ cĩ mấy chn?
+ Chân nó có đặc điểm gì?
- Cho trẻ kể tn 1 số con vật nuôi trong nh cĩ 4 chn.
+ Con lợn đẻ trứng hay đẻ con?
+ Con bị đẻ trứng hay đẻ con?....
- Những con vật nuôi có 4 chân, đẻ con là con vật thuộc nhóm gia súc.
- Cơ gio dục chu
* Chơi trị chơi
- Cô nói cách chơi, luật chơi
- Cho trẻ chơi 2, 3 lần
- GD trẻ
Thứ su
B thích con vật no?

TC: con vật của b
- Cô cho trẻ vận động theo nhạc
+ Gọi trẻ kể tn một số con vật nuôi trong nh
+ Nó là con vật đẻ trứng hay đẻ con?
+ Được nuôi để làm gì?
+ Thuộc nhĩm gia sc hay gia cầm?
+ Con thích con vật no nhất? Vì sao?
+ khi nuôi chúng ta phải chăm sóc chúng như thề nào?
- GD chu
* Chơi trị chơi:
- Cô nói cách chơi, luật chơi
Cô chia trẻ làm 2 đội
Từng trẻ trong 2 đội có nhiệm vụ hoàn thành bức tranh cô chuẩn bị sẵn bằng cách thực hiện nhảy lị cị ln v nối những dấu chấm trên tranh sao cho tạo được hình 1 con vật hồn chỉnh
Đội nào làm nhanh nhất và hoàn chỉnh nhất sẽ là đội chiến thắng.
- GD trẻ sau khi chơi.


* Chơi tự do:
  - Cơ chia lớp thành các nhóm
+ 1 nhóm chơi vẽ các con vật trẻ yu thích
+ 1 nhóm nặn các con vật trong gia đình
+ 1 nhĩm nhặt l cy tạo hình con vật m trẻ thích.
  - Trong qu trình trẻ thực hiện cơ quan st theo di, gợi ý chu cĩ kỉ năng yếu
  - Cơ nhận xt, khen trẻ
* Kết thc: Vệ sinh - về lớp.

Đăng nhận xét