Search Suggest

KẾ HOẠCH TUẦN NHÁNH 2 ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC


NHÁNH 2
KẾ HOẠCH TUẦN 2
24 – 28/12/2019

HOẠT ĐỘNG
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6

ĐÓN TRẺ

- Đón trẻ, trị chuyện với trẻ về các con vật sống dưới nước (có thể các con vật trẻ đ nhìn thấy ở gia đình, trn tivi, trong sch tranh)
- Chơi theo ý thích hoặc xem tranh truyện về cc con vật sống dưới nước.
- Thể dục sáng, điểm danh

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Những con vật sống dưới nước
- Cc lồi c quen thuộc
- Phn loại c
- Cc lồi thủy sản khc
- Bé thích ăn gì?
- Nhặt l, x, xếp hình cc con vật sống dưới nước
- Đọc thơ, đồng dao về các con vật sống dưới nước
- Chơi tự do

HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH
PTNT
- 1 số con vật sống dưới nước

PTNN
- Thơ: Nàng tiên ốc

PTTM
- Vẽ đàn cá bơi

PTNT
- Đếm đến 8, nhận biết các nhóm có 8 đối tượng

PTTC
- Lăn bóng bằng 2 tay và đi theo bóng


HOẠT ĐỘNG GÓC
* Gĩc phn vai: Cửa hàng bán hải sản, con vật sống dưới nước, bán thức ăn nấu ăn,bé tập làm nội trợ.
* Gĩc xy dựng: Xy ao hồ nuôi tơm, cua, c
* Gĩc nghệ thuật:  Vẽ, nặn, xé dán các con vật sống dưới nước. Làm đồ chơi bằng lá cây, hát, đọc thơ có nội dung về động vật. BDVN
* Gĩc học tập: Tô màu các con vật sống dưới nước, tìm chữ ci trong từ, thm bớt trong phạm vi 8. Xem sách, làm sách tranh về động vật sống dưới nước. Đomino, bàn tính học đếm, ráp đồng hồ,…


HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Ơn lại cc bi học buổi sng
- Ôn lại các chữ cái đ học
- Lao động tập thể, lau, dọn đồ chơi
- Vệ sinh- nêu gương- trả trẻ.

Đăng nhận xét