Search Suggest

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN
GIAO THÔNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
I. MỤC TIÊU
* Kiến thức
+ Trẻ biết đặc điểm, cấu tạo, tên gọi và nơi hoạt động của các phương tiện giao thông đường hàng không. (4t)
+ Trẻ biết phân loại và so sánh điểm giống và khác nhau của các phương tiện giao thông đường hàng không. Thích khám phá các sự vật hiện tượng xung quanh. (5t)
* Kĩ năng
+ Biết quan sát, so sánh, nhận xét sự giống và khác nhau giữa hai phương tiện giao thông giao thông đường hàng không. (4t)
+ Rèn kĩ năng phân loại và so sánh. (5t)
* Thái độ
Trẻ biết ngồi im khi đi tham gia giao thông không đùa giỡn.  

II. CHUẨN BỊ
-         Cô: Tranh, đồ chơi về giao thông  đường hàng không
-                                 Trẻ: Tranh lô tô về phương tiện giao thông đường hàng không

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
* Hoạt động 1
Ổn định bài “Anh phi công ơi”
Đàm thoại về nội dung bài hát
-      Bài hát nói về ai? 
-      Giáo dục trẻ chấp hành tốt luật khi ngồi trên máy bay.
-      Cho trẻ xem video máy bay bay và trò chuyện với trẻ.
Hoạt động 2
Cung cấp kiến thức
Cho trẻ quan sát tranh, đồ chơi về phương tiện giao thông đường hàng không và trò chuyện với trẻ
*  Quan sát máy bay và trực thăng
-      Trong tranh có gì? 
-      Mô tả phương tiện về đặc điểm, cấu tạo, người điều khiển phương tiện, nơi hoạt động, công dụng
-      Thuộc loại phương tiện giao thông đường gì?   chạy bằng gì? Chạy nhanh hay chậm?
-      Cho so sánh điểm giống và khác nhau của máy bay và trực thăng
* Cho trẻ xem tranh khinh khí cầu
-      Hỏi trẻ về đặc điểm, cấu tạo, người điều khiển phương tiện, nơi hoạt động và công dụng
-      Thuộc loại phương tiện giao thông đường gì? (hàng không), chạy bằng gì? tiếng kêu như thế nào? Tốc độ nhanh hay chậm?
-      Cho so sánh điểm giống và khác nhau của máy bay và khinh khí cầu.
Giáo dục trẻ phải biết ơn những người thợ đã làm ra các phương tiện để phục vụ cho chúng ta.
Cho trẻ kể 1 số PTGTĐHK khác
Cho xem một số phương tiện giao thông đường hàng không khác.
* Hoạt động 3
- Trò chơi 1: Phát cho mỗi trẻ một rỗ  có ảnh các phương tiện giao thông. Trẻ thực hiện tìm tranh theo yêu cầu của cô.
-      Trò chơi 2: Về đúng nơi hoạt động: trẻ nhận tranh lôtô và về đúng nơi hoạt động.
-      Cháu tô màu các loại phương tiện giao thông đường hàng không.
Cô hướng cho trẻ chơi
Cô nhận xét sửa sai, động viên trẻ lần sau chơi tốt

Hát 
Đàm thoại về nội dung bài hát


Trẻ xemCho trẻ quan sát tranh, đồ chơi về phương tiện giao thông và trả lờiTrẻ trả lời theo hiểu biết

 Trẻ so sánh các loại phương tiện


Trẻ kể
Xem và trò chuyệnChơi theo hướng dẫn

Đăng nhận xét