Search Suggest

Phát triển thẩm mĩ THƯƠNG CON MÈO

Phát triển thẩm mĩ
THƯƠNG CON MÈO
Tác giả: Huy Du

I. MỤC TIÊU

* Kiến thức
- Cháu biết con mèo là con vật gần gũi trong gia đình, mèo bắt chuột giúp ích cho con người. Biết hát và vận động theo cô (4t)
- Cháu biết hát theo cơ cả bi, thể hiện tình cảm khi hát, vận động (5t)
* Kỹ năng
     - Biết hưởng ứng minh hoạ cùng cô khi nghe cô hát. (4t)
     - Thực hiện vận động đúng, linh hoạt, mềm dẻo (5t)
* Thái độ
     - Biết yêu thương động vật, không đánh đập, biết phụ giúp mẹ cho mèo ăn…; Cháu chơi đúng cách chơi.

II. CHUẨN BỊ
      - Mũ, mo cho trẻ vận động
      - My pht nhạc
      - Rối con mèo

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
HĐ CỦA TRẺ
* Hoạt động 1: Chng mình l ca sĩ
- Cô cho rối mo Mi Mi xuất hiện, trị chuyện với trẻ                                                                     
     + Đố các bạn tôi ăn gì để sống?                                                 
     + Thế ở nhà các bạn nuôi tôi để làm gì?                                        
     À! Vì con chuột nó hay phá đồ đạc trong nhà nên tôi bắt nó để giúp ích cho mọi người đấy. Thế các bạn có thương tôi không. A! Một  con chuột kìa tôi phải bắt nó mới được. meo                                  
 - À! Chú mèo rất dễ thương phải không các con, mèo hay bắt chuột giúp ích cho chúng ta nên chú Huy Du có sáng tác một bi ht rất hay nĩi về con mo. Lớp mình cĩ nhớ đó là bài hát gì khơng?
- Cơ v trẻ ht diễn cảm lần 1, hát với tốc độ vừa phải, không hát chậm, thể hiện tình cảm yêu thương con mèo
- Cô hát lần 2 + vận động
- Cho trẻ hát theo cô 2 – 3 lần                                                                   
- Luân phiên nhóm, tổ, cá nhân.                                                            
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
- Cho lớp hát lại 1 lần
* Hoạt động 2: Nghe hát: Lí chiều chiều.    
- Cô giới thiệu về quê hương Nam Bộ, có các bài hát dân ca trữ tình như bài Lí cây bông, Lí chiều chiều.                                                        
- Cô hát lần 1 với nhạc, nĩi nội dung
- Cô hát lần 2 vừa hát vừa minh hoạ                                                         
- Lần 3 cho cháu nghe băng nhạc, cô minh hoạ, khuyến khích trẻ lm theo cơ                                  
* Hoạt động 3: Trò chơi âm nhạc: Tìm bi ht theo tranh
Cô giới thiệu 8 ô số, trong đó 1 ô mất lượt, 1 ô phần thưởng, 6 ơ cĩ hình cc con vật nuôi hoặc hoạt động của chúng.
Cô chia lớp thành 4 đội, mỗi đội sẽ cử 1 đội trưởng thi đua
- Cô nói cách chơi, luật chơi
Cho trẻ chơi
*Trò chơi: Uống nước chanh

Chu xem cơ diễn rối

Chu trả lời

Chu nghe
Lớp ht theo nhạc


Lớp ht

Nhĩm, tổ, c nhn trẻ ht
Chu nghe


Chu  xem
Cháu nghe cô hướng dẫn


Cháu chơi

Đăng nhận xét