Search Suggest

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI NHÁNH 3 ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI NHÁNH 3

I. MỤC TIÊU

* Kiến thức
- Trẻ biết gọi tên, nhận biết đặc điểm của một số  con vật sống trong rừng: thỏ, voi, khỉ ….(4t)
- Biết các đặc điểm liên quan với con vật như hình dạng, kích thước, tập tính, thói quen, ích lợi của cc con vật. Phn loại cc con vật theo tập tính. (5t)
* Kỹ năng
  - Tham gia chơi đúng luật và cách chơi (4t)
  - Luyện trẻ kỹ năng quan sát, nhận xét, nêu được các đặc diểm của các con vật mà trẻ nhìn thấy (5t)
* Thái độ
   - Yu thích cc con vật; Cĩ ý thức bảo vệ mơi trường sống và các con vật quí hiếm.

II. CHUẨN BỊ
- Sân rộng sạch, bằng phẳng
- My pht nhạc
- Nhạc không lời về chủ đề
- Tranh một số con vật sống trong rừng
- l cy, ko…đủ cả lớp
- Các đồ chơi ngoài trời: cột ném bóng, bowling, vịng thể dục, đồ chơi lắp ghép…

III. HOẠT ĐỘNG
Ngày
Nội dung
Tổ chức hoạt động
Thứ hai
- B lạc vo rừng xanh

- Tc: Con gì đây?
- Cho trẻ nghe nhạc “Lạc vo rừng xanh”
Hỏi trẻ trong bài hát có nhắc đến những con vật nào?
Những con vật đó sống ở đâu?
- Cho trẻ xem tranh một số con vật, đàm thoại với trẻ về những con vật đó
Đây là con gì?
Gồm những bộ phận no?
Cĩ mấy chn?
Đẻ trứng hay đẻ con?
Nó sống ở đâu?
Nó ăn gì?
- Cho trẻ so sánh điểm giống nhau, khác nhau giữa các con vật mà trẻ quan sát.
Gd trẻ biết trnh xa những con vật nguy hiểm, bảo tồn những con vật quý hiếm.
* TC: Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi
Cho mỗi trẻ chọn 1 tranh loto con vật , cô mở nhạc cho trẻ đi vịng trịn, khi kết thc nhạc, trẻ cĩ nhiệm vụ gọi tn con vật cĩ trong bi ht.
Trẻ cĩ cầm con vật dĩ trn tay thì giơ lên đồng thời làm động tác hoặc giả tiếng kêu của con vật đó.
Nếu bạn nào không nói được con vật thì sẽ bị loại ra ngồi 1 lần chơi.
Cho lớp chơi vi lần
Gd trẻ.
Thứ ba
- Những con th gần gũi- Tc: Chọn đúng tranh
- Lớp hát và vận động “Chú thỏ con”
- bài hát nhắc đến con vật gì?
Nó sống ở đâu?
Nó ăn gì?
Nó có đặc điểm gì?
Chng ta cịn cĩ thể thấy thỏ ở đâu nữa?
Gd trẻ
- Cho trẻ xem tranh con hổ, con voi, con đà điểu, con công.
Trị chuyện với trẻ.
- Cho trẻ so sánh điểm gống và khác nhau giữa các con vật.
Hỏi trẻ cịn biết những con vật no sống trong rừng nữa?
- Gd cháu biết giử an toàn khi đến gần những con vật nguy hiểm, biết bảo vệ những con vật cần được bảo tồn…
* Tc: Cô giải thích cách chơi, luật chơi
Cho lớp chơi vài lần
Tuyên dương, khen trẻ.
Thứ tư
- Phân nhóm động vật sống trong rừng
- Tc: Nhanh tay lẹ mắt
- Cô giới thiệu có bạn công xinh đẹp đến vui chơi cùng với lớp
Cơ v bạn cơng trị chuyện với trẻ
Bạn công sống ở đâu?
Bạn ấy ăn được những gì|?
Cĩ đặc điểm gì?
Cc con cĩ thích bạn ấy khơng?
Lồi cơng cĩ biệt ti gì?
Đẻ trứng hay đẻ con?
Cịn cĩ thể thấy lồi chim cơng ở những đâu nữa?
- Cho trẻ quan st, phn biệt nhóm động vật biết bay, đẻ trứng và nhóm đẻ con, không bay được;
- Tương tự, cho trẻ quan sát, trị chuyện v phn nhĩm động vật hiền lành và nhóm động vật hung dữ.
- Gd trẻ.
* Tc: Cho trẻ chia lm 4 nhĩm.
+ nhóm chọn con vật biết bay, đẻ trứng
+ nhĩm con vật đẻ con, không bay được
+ nhĩm con vật hiền lnh
+ nhĩm con vật dữ
 Mỗi nhĩm cĩ nhiệm vụ nhìn hình và chạy đi chọn tranh giống hình v đúng nhóm động vật của nhóm mình.
- Nhận xét, tuyên dương trẻ
- gd trẻ

Thứ năm
- B biết gì về động vật Hoang dã

- TC: Chọn tranh theo yu cầu
- Cho trẻ xem video động vật Hoang dã
Con vừa xem được gì?
Cĩ những co vật no?
Chúng sống ở đâu?
Con biết gì về những con vật sống trong mơi trường Hoang dã?
- Cho trẻ kể tn một số con vật khc m trẻ biết
- Gd trẻ
* Tc: cô nói cách chơi và luật chơi
- Cho lớp chơi vài lần
- tuyên dương trẻ
Thứ su
- B thích con vật no- Tc: đặt con vật vào đúng môi trường sống của chúng
- Lớp hát và vận động “Voi làm xiếc”
Trong bài hát có nhắc đến con vật nào?
Sống ở đâu?
Cịn được thấy chúng ở đâu?
Người ta nuôi nó để làm gì?
Ngồi ra cịn những con vật Hoang dã no m cĩ thể được nuôi nữa?
- Cô cho trẻ xem những con vật dược nuôi trong sở thú, khu bảo tồn,… đồng thời giải thích lợi ích, cũng như những nguy hiểm có thể gây ra đối với con người
- Gd trẻ
Con cĩ thích con vật no? Vì sao?
- gd trẻ
* Tc:
Cô nói cách chơi, luật chơi
Dặn dị chu chơi ngoan, chơi đùng luật
-         cho lớp cùng chơi
-         nhận xét trẻ chơi

Đăng nhận xét