Search Suggest

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI NHÁNH 4 CÔN TRÙNG - CHIM

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
NHÁNH 4
CÔN TRÙNG - CHIM
14 – 18/01/2019
I. MỤC TIÊU
* Kiến thức
- Cháu biết gọi tên, đặcđiểm, cấu tạo vận động của các lồi côn trùng, cc lồi chim (4t)
- Cháu nêu được tên các loại côn trùng, chim, nêu dược các đặc điểm đặc trưng của các con vật mà cháu quan sát được (5t)
* Kĩ năng
- Phối hợp các kỉ năng đ học tạo ra được 1 số con vật theo ý thích
- Cháu thực hiện các hoạt động nhanh nhẹn, đúng yêu cầu của cô; trả lời được các câu hỏi r rng, mạch lạc, phân nhóm được các con vật theo cấu tạo, đặc tính của chúng. (5t)
* Thái độ
    - Giáo dục cháu cch tiếp xc an tồn; Tham gia chơi đúng luật và cách chơi. Đề xuất trị chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân.

II. CHUẨN BỊ
- Tranh ảnh 1 số con vật cần cho trẻ quan st
- 1 số loại l cy,
- kéo, hồ dán, đất nặn, bảng con, khăn lau…
- Một số đdđc ngoài trời

III. TỔ CHỨC  HOẠT ĐỘNG

Nội dung
Tiến hnh hoạt động
Thứ hai
- B tìm hiểu về cc lồi côn trùng- Tc: Chọn đúng tranh
- Cô giới thiệu chủ đề
Cho trẻ xem tranh một số loài côn trùng: con ong, con muỗi, con bướm, ….
Trị chuyện với trẻ về từng con vật
Đây là con gì?
Gồm cĩ những bộ phận no?
Có đặc điểm gì?
Có lợi (hại) như thế nào đối với con người, động-thực vật xung quanh?
Cch bảo vệ những con vật cĩ lợi v phịng trnh những con vt cĩ hại, gy nguy hiểm
- Cho trẻ so sánh những điểm giống nhau và khác nhau giữa các con vật.
- Cơ gd chung cho trẻ
* TC:
- Cô nói cách chơi, luật chơi
- Cho trẻ tham gia chơi vài lần
- tuyên dương, khen trẻ
Thứ ba
- Phn nhĩm cc con côn trùng


- Tc: nghe tiếng kêu, đoán tên con vật
- Lớp hát và vận động theo nhạc
Lớp vừa ht bi ht gì?
Nĩi về con vật no?
Nó có đặc điểm gì?
L con vật cĩ lợi hay cĩ hại?
- Gọi 2, 3 trẻ kể tn một số con côn trùng m trẻ biết
Cho trẻ xem tranh một số côn trùng quen thuộc
Đàm thoại với trẻ về lợi ích cũng như tác hại, nguy hiểm mà chúng có thể gây ra cho con người, động-thực vật xung quanh.
- gd trẻ tính n tồn khi tiếp xc cc lồi côn trùng, biết bảo vệ những con côn trùng cĩ lợi.
* Tc: cô hướng dẫn cách chơi
Cho trẻ chơi dưới hính thức thi đua giữa các đội
Nhận xét, tuyên dương trẻ
Thứ tư
- Cc lồi chim quanh b

- Tc: Ai nhanh hơn
- Cho trẻ xem video về cc lồi chim
Con vừa được xem những gì?
Trong phim cĩ những loại chim no?
Chim là loài vật đẻ trứng hay đẻ con?
Chúng thường sống ở đâu?
Cấu tạo gồm những bộ phận no?
Bộ phận nào giúp chúng có thể bay được?
Sống thành đàn hay riêng lẻ?
- Cho trẻ so sánh điểm giống và khác nau giữa các loài với nhau.
- gd trẻ
* Tc: Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi
- Chia lớp thnh 2 dội, trẻ thi đua bị chui qua cổng chọn cho đội mình 1 tranh con vật thuộc nhĩm cô cho sẵn: + loài chim sống thành đàn
        + lồi sống ring lẻ
- Cho trẻ chơi
- Cơ quan st trẻ
- Nhận xét tuyên dương trẻ

Thứ năm
- B biết những lồi vật no

- TC: Kiểm tra trí nhớ
- Cho trẻ ôn lại những kiến thức đ học
- trẻ kể tên một số loài vật mà trẻ đ thấy, đ quan st được, trị chuyện với trẻ
Con biết được những con vật nào?
Nó sống ở đâu?
Cĩ tập tính sống bầy đàn hay riêng lẻ?
Nó ăn gì?
- Cơ cho trẻ quan sát các nhóm động vật trẻ đ lm quen: vật nuôi, động vật sống trong rừng, các loại côn trùng, chim.
- trị chuyện với trẻ về tập tính, đặc điểm của chúng.
* Tc: cho trẻ chơi trị chơi
- Cho trẻ bật qua vật cản, chọn tranh con vật gắn vào đùng môi trường sống của chúng.
- Cô cho trẻ kiểm tra, nhận xét tre chơi. Tuyên dương trẻ.
Thứ su
- Thế giới động vật của bé
- Tc: Xem ai tài hơn
- Cho trẻ hát và vận động theo nhạc
Con vừa ht bi gì?
Trong bi ht cĩ con vật gì?
Nĩ l lồi vật cĩ ích hay cĩ hại?
Thuộc nhĩm gì?
Ngồi ra con cịn biết được những loài vật nào nữa ?
Chúng sống ở đâu?
Chúng ăn gì?
- Cho mỗi trẻ kể tên 1 con vật, cô hỏi trẻ về đặc diểm của con vật đó.
* Tc:
Cô nói cách chơi, luật chơi
- cho trẻ chơi
- tuyên dương trẻ.

* Chơi tự do:
- Cơ chia lớp thnh cc nhĩm
+ 1 nhóm chơi vẽ ong, bướm, ruồi muỗi
+ 1 nhóm nặn ong, bướm, ruồi muỗi
+ 1 nhĩm nhặt l cy tạo hình con vật m trẻ thích.
 Trong qu trình trẻ thực hiện cơ quan st theo di, gợi ý chu cĩ kỉ năng yếu
Cơ nhận xt, khen trẻ
* Kết thc: Vệ sinh- vo lớp.

Đăng nhận xét