Search Suggest

[INFOGRAPHIC] KĨ NĂNG PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG TRUYỆNTrong tác phẩm truyện, tình huống truyện là một lát cắt của cuộc sống, là một bộ phận rất nhỏ của hiện thực nhưng từ đó ta có thể nhìn được toàn thể hiện thực rộng lớn.

Để phân tích hình huống truyện, ta cần làm 4 bước.

🔖Bước 1: XÁC ĐỊNH TÌNH HUỐNG TRUYỆN

Cần phải tìm ra được sự kiện nào là tình huống truyện. Tình huống truyện là cảnh huống của câu chuyện, là sự kiện mà nếu nó không xảy ra sẽ chẳng có gì để kể hết.

🔖BƯỚC 2: PHÂN TÍCH TÍNH CHẤT TÌNH HUỐNG TRUYỆN

Ta cần kết nối tình huống truyện với các yếu tố khác trong tác phẩm để xác định các tính chất của tình huống, ví dụ như: tình uống éo le, tình huống trớ trên, tình huống cảm động, tình huống nghịch lý, tình huống nhận thức... Sau đó phân tích các chi tiết trong truyện để làm rõ các tính chất ấy.

🔖BƯỚC 3: NÊU Ý NGHĨA TÌNH HUỐNG TRUYỆN

Tình huống truyện phản ánh điều gì? Qua tình huống ấy, nhà văn gửi gắm thông điệp gì?

🔖BƯỚC 4: NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG TÌNH HUỐNG TRUYỆN

Tình huống truyện được xây dựng bằng những biện pháp nghệ thuật nào? Có thể chú ý đến nghệ thuật kể chuyện, nghệ thuật xây dựng nhân vật trong tình huống, ngôn ngữ, giọng điệu người kể chuyện...

📖Infographic này sẽ giúp các em tóm tắt lại những kiến thức cơ bản về thuật ngữ tình huống truyện và cách phân tích tình huống truyện trong tác phẩm tự sự.

THẦY TRẦN LÊ DUY

Đăng nhận xét