Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Search Suggest

NHÁNH 3 NGHỀ SẢN XUẤT

NHÁNH 3
NGHỀ SẢN XUẤT
Từ 19 - 23/11/2019

1. Mục Tiêu
* 4 tuổi
- Biết ăn uống đủ chất là rất cần thiết. Thực hiện được vận động theo cô.
- Nói được tên nhận biết được đặc điểm nổi bật của các nghề quen thuộc qua tranh ảnh lời nĩi.
- Biết những người làm nghề sản xuất là công nhân, nông dân.

- Yu quý những người lm ra nghề. Thích thú và tham gia các hoạt động của lớp.
- Biết hát và vận động theo nhạc một số bài hát về nghề nghiệp.
  - Biết tô, vẽ, nặn sản phẩm cc nghề.
- Cháu biết trò chuyện với cơ về đặc điểm các nghề. Nhận biết chữ cái u ư.

* Trẻ 5 tuổi
- Biết ích lợi của việc ăn uống đầy đủ và hợp lý đối với sức khỏe của con người. Thực hiện được các bài tập vận động.
- Nói được tên nhận biết được đặc điểm nổi bật của các nghề quen thuộc qua tranh ảnh lời nĩi. Hay đặt câu hỏi
- Biết những người làm nghề sản xuất l cơng nhn, nơng dn… và là những người làm ra sản phẩm phục vụ cho đời sống.
- Biết một số từ mới về nghề, cĩ thể nĩi trịn cu, kể về một số nghề.
- Nhận biết sự khác nhau về kích thước của hai đồ dùng, dụng cụ sản phẩm…
- Biết hát và vận động theo nhạc một số bi ht về nghề nghiệp.
- Biết phối hợp các đường nét, màu sắc, hình dạng qua vẽ, nặn, cắt, x dn, xếp hình để tạo ra các sản phẩm về các nghề.
- Yu quý những người làm ra nghề và biết sử dụng tiết kiệm các sản phẩm.
- Thích th v tham gia các hoạt động của lớp.
- Trao đổi ý kiến của mình với cc bạn.  
Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác.
- Trao đổi ý kiến của mình với cc bạn.

Đăng nhận xét