Search Suggest

Phát triển thể chất BẬT NHẢY QUA VẬT CẢN


Phát triển thể chất
BẬT NHẢY QUA VẬT CẢN
I. Mục Tiêu
* Kiến thức
- Trẻ biết cách thực hiện vận động bật qua được các vật cản có khoảng cách nhất định (4t)
- Cháu thực hiện tốt vận động theo hướng dẫn của cô (5t)
*  Kỹ năng
- Trẻ giữ được thang bằng khi thực hiện vận động (4t)
- Trẻ thực hiện nhanh, tập BTPTC chính xc, nhịp nhng theo nhạc. (5t)
* Thái  độ
- Giáo dục trẻ mạnh dạn, tự tin khi thực hiện các thao tác vận động. Giữ trật tự khi tham gia tập luyện

II. Chuẩn bị
- 6, 7 ṿt cản                   
- Đồ đồng phục
         - Máy nghe nhạc

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ
* Hoạt động 1: Khởi động
- Cho trẻ đi, chạy mô phỏng vận động của một số  động vật, đi nhẹ như mèo, tay dang ngang như chim bay, đi bằng gót chân như gấu, đi khom lưng như khỉ.
* Hoạt động 2: Trọng động
a) Bài tập phát triển chung
- Tập với vịng kết hợp bài hát “Bi tập buổi sng” v “Lạc vo rừng xanh”
- Tay vai: Tay đưa ra trước, lên cao
- Bụng lườn: Đứng cúi người về trước.
- Chân: chân đưa ra trước, khuỵu gối
- Bật: bật tại chỗ
b) Vận động cơ bản: Bật nhảy qua vật cản
- Cơ cho trẻ nêu ư tưởng và thực hiện ư tưởng
- 1 trẻ lên thực hiện mẫu lần 1 cho lớp xem
- Cơ cho trẻ thực hiện lần 2 + giải thích
- Lần lượt cho cả lớp thực hiện mỗi lượt 2 trẻ.
- Cho trẻ thực hiện khoảng 2-3 lần. Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
- Gọi cháu làm sai ra hướng dẫn, sửa sai cho trẻ làm lại.
* Trị chơi “Thỏ nhanh nhẹn”
 Cô chia lớp thành 4 đội, cho trẻ tham gia trị chơi.
- Cô nói cách chơi, luật chơi
- Cho trẻ chơi 2, 3 lần
- Giáo dục, tuyên dương trẻ
* Hoạt động 3: Hồi tỉnh
      Đi nhẹ nhàng hít thở su kết hợp bài hát hoặc nghe nhạc. 


- Trẻ vận động theo nhạc và theo hiệu lệnh của cô


- Trẻ tập

- Trẻ chú ư xem
- Trẻ lắng nghe cô hướng dẫn
- Trẻ lên thực hiện- lớp cng cơ tham gia trị chơi theo hướng dẫn

- Cháu đi thả lỏng

Đăng nhận xét