Search Suggest

Phát triển thể chất LĂN BÓNG BẰNG 2 TAY VÀ ĐI THEO BÓNG

Phát triển thể chất
LĂN BÓNG BẰNG 2 TAY VÀ ĐI THEO BÓNG

I. MỤC TIÊU

* Kiến thức

- Trẻ biết cách thực hiện vận động lăn bóng bằng 2 tay và đi theo bóng (4t)
- Cháu thực hiện tốt vận động theo hướng dẫn của cô (5t)
*  Kỹ năng
- Trẻ giữ được thang bằng khi thực hiện vận động (4t)
- Trẻ thực hiện nhanh, tập BTPTC chính xc, nhịp nhng theo nhạc. (5t)
* Thái  độ
- Gio dục trẻ mạnh dạn, tự tin khi thực hiện các thao tác vận động.

II. CHUẨN BỊ
- Các con vật bằng đồ chơi               
- 4 – 6 quả bóng
- Cờ có gắn chữ i t c                            
- Đồng phục
- Sàn nhà rộng, sạch

III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ
* Hoạt động 1: Khởi động
- Cho trẻ đi, chạy, mô phỏng vận động của 1số động vật: đi nhẹ như mèo, tay giang ngang làm chim bay, đi bằng gót chân như gấu đi, đi khom lưng như khỉ.
* Hoạt động 2: Trọng động
 a) Bài tập phát triển chung
- Tay vai: Tay đưa ra trước, lên cao
- Nghiêng lườn: nghiêng người sang hai bên.
- Chân: chân đưa ra trước, khuỵu gối
- Bật: bật về hai phía trước, sau
b) Vận động cơ bản: Lăn bóng bằng 2 tay và đi theo bóng
- Cô làm mẫu cho cháu xem 2 lần + giải thích
 + Đặt bóng xuống đất cúi khom người gối hơi khuỵu 2 tay xoè rộng để lăn bóng về phía trước đồng thời duy chuyển về phía cuối hàng, tiếp theo đường dích dắc qua các con vật (1hàng là ong, 1 hàng là bướm)
 + Khi lăn tới đích (cờ) thì cầm bóng về đưa cho bạn tiếp theo (lăn khoảng 3 - 3.5m) theo đường dích dắc (các con vật đặt cách khoảng 0.7m)
     

 Cô gọi trẻ lên làm thử.
- Cho lớp thực hiện mỗi lượt 2 trẻ. Cô quan sát nhắc nhở cháu lăn bóng bằng 2 tay, tay không rời bóng.
- Cho lớp thực hiện khoảng 2 - 3 lần
- Gọi cháu làm sai ra làm lại
c) Trò chơi vận động: gấu con thu hoạch bí ngô
cô nói luật chơi, cách chơi
- Cô tổ chức cho chơi 2 - 3lần
- Cô nhận xét quá trình chơi.
* Hoạt động 3: Hồi tỉnh
    Cho cháu đi nhẹ nhàng làm chim bay về tổ


- Trẻ thực hiện


- Trẻ thực hiện theo nhạc
- Trẻ chú ư xem và lắng nghe cô hướng dẫn- 2 trẻ lên thực hiện
- Lần lượt từng trẻ thực hiện

- Trẻ  lắng nghe
- Trẻ chơi

- Trẻ đi nhẹ nhàng

Đăng nhận xét