Search Suggest

Phát triển thẩm mỹ NẶN MỘT SỐ CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG

Phát triển thẩm mỹ
NẶN MỘT SỐ CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG

I. MỤC TIÊU
* Kiến thức
- Gip trẻ nhớ lại hình dng, đặc điểm của một số con vật sống trong rừng. Biết sử dụng các thao tác để nặn hình cc bộ phận của con vật (4t)
- Trẻ biết cách nặn được các con vật theo ý thích v theo trí nhớ của bản thn (5t)
* Kỹ năng
     - Trẻ phối hợp các thao tác để nặn được một số con vật đơn giản (4t)
-Trẻ biết phối hợp các kỉ năng đ học nặn được 1 số con vật sống trong rừng, biết gọi tên những con vật vừa nặn (5t)
* Thái độ
     - Trẻ biết yêu quý, giữ gìn sản phẩm mình làm ra. Biết phải bảo vệ môi trường, bảo vệ các loài thú quý hiếm.

II. CHUẨN BỊ
- Mẫu nặn của cơ.
- Rối tay
- Máy phát nhạc
- Kệ trưng bày sản phẩm
- Đất nặn, bảng con, khăn lau

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ
* Hoạt động 1: Tạo hứng thú
- Dùng rối con nai và rối con voi, rối con khỉ trị chuyện với trẻ cốc, cốc, cốc,…
tôi là nai, các bạn nhìn xem trên đầu tôi có gì?
- tôi còn có gì nữa?
- cốc, cốc, cốc,…
tôi là voi. Đây vòi của tôi đây. Vòi của tôi để làm gì?
- Cơ thể của tôi còn có gì nữa?
- cốc, cốc, cốc,…
Tôi là khỉ. Tôi đố các bạn cơ thể tôi có gì?
- Tôi thích ăn gì?
- Tơi cịn cĩ 1 biệt ti, đố các bạn đó là gì?
- Các con vừa nghe cuộc trò chuyện giữa cc con vật sống trong rừng-> gd chu
 cô có nặn hình của những bạn ấy ny, lớp cng xem nhe
Cơ cho chu xem hình mẫu của cơ: Con voi, con nai, con khỉ
- Con thấy con voi (hươu, khỉ) cĩ những bộ phận no?
- cơ chỉ vo cc bộ phận của con vật v hỏi trẻ
- Đây là gì?
- Nó như thế nào?
- Làm sao để nặn được?
Cho trẻ tự nu ý tưởng của bản thân
- con sẽ nặn con gì?
- Con nặn như thế nào?
* Hoạt động 2: Trẻ thực hiện:
- Cô đến từng trẻ quan sát hỏi cháu định nặn gì, giúp đỡ, gợi ý giúp trẻ hoàn thành sản phẩm.
* Hoạt động 3: Xem ai ti nhất
- Cơ vừa cho cc con lm gì?
 Cơ cho trẻ nhận xt sản phẩm
- Cô nhận xét sản phẩm đẹp, sng tạo và sản phẩm chưa hoàn chỉnh.
- Những con vật rất dễ thương, là động vật quý hiếm, là nguồn tài nguyên của đất nước chúng ta phải bảo vệ không được săn bắt chng cc con nh
* Trị chơi: Con thỏ


- Trẻ hát cùng cô
- trẻ trả lời- Quan sát và nêu đặc điểm cấu tạo, cách vận động của chúng.
- Trẻ nặn- Trẻ trưng bày.


- Quan st v lắng nghe

- Chơi cng cơ

Đăng nhận xét