Search Suggest

Đường Về Thượng Trí

ĐƯỜNG VỀ THƯỢNG TRÍ
Tác giả: Lm. Nguyễn Tầm Thường
Nhà xuất bản Tôn Giáo

EPUB (Google Play Books, iBooks)
MOBI (Kindle, MobiPocket)
PRC (MobiPocket)
PDF


Hướng dẫn cách tải và đọc sách eBooks

ÐẠO là ÐƯỜNG. Ði không đúng đường là lạc lối. Ðúng đường nhưng không đi, sẽ chẳng bao giờ tới. Muốn tới nhưng không biết đường đi, cũng vẫn là lạc lõng.
Ðường chỉ để dẫn tới nơi cư trú. Nếu lấy đường làm nơi cư trú thì chẳng bao giờ tới nơi cư trú của mình. Như thế, có lối mà vẫn lạc.

Nói đến đường là nói đến đi. Cuộc đi càng dài càng đong đầy cam go. Ðường lên càng cao càng đòi nhiều phấn đấu, càng cần lắm can đảm. Có nhiều thứ đường đi, có lắm thứ đích tới. Nhưng đường về Thượng Trí, nơi có mây trời cứu rỗi. Ðích tới đỉnh cao, nơi có gió nắng cứu chuộc, là đường đi, đích tới đẹp nhất.
Ðẹp nhất, nhưng... cũng bão bùng nhất!

  ÐƯỜNG VỀ THƯỢNG TRÍ chỉ là tưởng tượng.
  Nhưng làm sao tưởng tượng nếu không có chủ thể tưởng tượng?
  Làm sao sáng tạo nếu không có chất liệu sáng tạo.
  Như vậy, có thể nói biên giới giữa tưởng tượng và cuộc sống
  thực cũng là một biên giới mù mờ?
  Người tưởng tưởng và chất liệu tưởng tượng
  không thể đến từ tưởng tượng.
  Như vậy, phải chăng trong tưởng tượng cũng có sự thật?
  Gọi là truyện ngắn vì viết bằng giấy mực ngắn.

ÐƯỜNG VỀ THƯỢNG TRÍ là về bằng cả cuộc đời. Vì thế, bước chân đi trong truyện chỉ ngắn trong chữ nghĩa mà thôi, chứ sẽ dài bằng hơi thở của một cõi làm người. 

Nguồn: vntaiwan.catholic.org.tw


Mọi công trạng xin tri ân đến các tác giả, nhóm dịch thuật, tủ sách bạn, cùng các cá nhân đã góp vào Tủ Sách Công Giáo các nguồn sách hay và bổ ích.Đăng nhận xét