Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Search Suggest

Phát triển thẩm mĩ VẼ CẢNH TRỜI MƯA

Phát triển thẩm mĩ
VẼ CẢNH TRỜI MƯA

I. MỤC TIÊU
* Kiến thức
    - Cung cấp kiến thức về mưa: mưa có từ đâu ? mưa có ích gì đối với môi trường con người và cây cối, chu biết cách vẽ mưa (4t)
    - Cháu biết cách vẽ cảnh trời đang mưa, có mây đen, sấm chớp, hạt mưa….theo đúng các màu phù hợp (5t)
* Kĩ năng
    - Chu biết phối hợp cc kỉ năng đ học để vẽ mưa có mây, có hạt mưa, có cây cối, con người ….(4t)
    - Biết chọn màu phù hợp để tô màu, tô không lam ra ngoài, vẽ cân đối bức tranh, thể hiện được ý tưởng của bản thân (5t)
* Thái độ
    - Chu thích học vẽ. Biết lợi ích của mưa đối với con người và cây cối

II. CHUẨN BỊ
    - Tranh mẫu của cơ
    - My nghe nhạc
    - Giấy vẽ, bt mu cho chu
   
III. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
HOẠT ĐỘNG CỦA CHÁU
* Hoạt động 1
- Cô cho lớp hát bài “Cho tôi đi làm mưa với”
- Cc con vừa ht bi ht nĩi về gì? mưa giúp ích gì cho mơi trường , cây cối và cho con người ? Khi đi ngoài mưa con phải làm gì?
- Nếu đi ngoài mưa lâu mà không được che kín cẩn thận thì điều gì sẻ xảy ra? tại sao?
- Theo con hạt mưa có từ đâu?
- Nhìn xem nhìn xem, xem cơ có bức tranh vẽ gì no?
- Cô treo tranh vẽ mưa và cho cháu nhận xét theo nội dung bức tranh :
  + Tranh 1: cảnh trời mưa có đám mây, hạt mưa có rừng cy , cỏ..
  + Tranh 2: cảnh trời mưa trong sn nh em, có my, có nh, có hoa cỏ, có cy xanh…
  + Tranh 3: cảnh trời mưa có mưa to, cây cối ng nghing, có hiện tượng sấm chớp, ….
 + Trong tranh cơ vẽ cảnh gì? Cơ vẽ những gì?
 + Mây mưa có màu gì?
 + Nước mưa có màu gì?
- Cc con có thích vẽ giống cơ khơng ?
- Con thích vẽ mưa như thế nào ? tranh con có những gì ? con dng mu gì để vẽ ?
  - Để vẽ đẹp con ngồi như thế nào ?

- Lớp ht- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời- Trẻ xem tranh cng cơ


- Trẻ trả lời
- Trẻ thực hiện
- trẻ trưng bày sản phẩm- Trẻ lắng nghe
- Lớp đọc thơ đi ra ngoài
* Hoạt động 2
- Cô tổ chức cho cháu vẽ mưa
- Cô đến từng bàn theo di gợi ý gip chu hồn thnh tranh vẽ của chu, gợi ý chu vẽ thm hoa cỏ, nh, chọn ma ph hợp khi tơ mu
* Hoạt động 3 : Xem tranh ai đẹp
- Cơ cho cháu trưng bày sản phẩm lên giá
- Cô gọi cháu lên chọn và nhận xét sản phẩm đẹp
- Cô nhận xét chúng khen vài tranh đẹp bổ sung vài tranh chưa đẹp
   GD cháu về lợi ích của mưa và GD cháu biết đội nón , che ô khi đi ngoài mưa tranh bị nhiểm lạnh
- Kết thc : Lớp đọc “Mưa”

Đăng nhận xét