Search Suggest

Đề thi thử Toán 2020 trường chuyên Biên Hòa (giống cấu trúc mới)

Đề thi thử môn Toán 2020 của trường thpt chuyên Biên Hòa tỉnh Hà Nam, thi ngày 23/5/2020 nên được biên soạn theo cấu trúc mới (lần 2) của Bộ Giáo dục. Đề thi Toán mã đề 101 có đáp án 50 câu trắc nghiệm.

Đề thi thử Toán 2020

Kì thi thử, chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp thpt năm học 2019-2020. Đề gồm 50 câu, trong 7 trang.

Đáp án môn Toán

Đáp án mã đề 101 chuyên Biên Hòa, tỉnh Hà Nam.

File PDF đề và đáp án

Xem trực tuyến và tải về ở dưới.


Theo Chuyên Biên Hòa. Người đăng: Sơn Phan.

Nhiều đề thi thử môn toán năm 2020 ở đây: XEM

Đăng nhận xét