Search Suggest

Đề thi thử tốt nghiệp 2020 môn Toán của Sở Ninh Bình (sát cấu trúc lần 2)

Đề thi thử tốt nghiệp thpt năm 2020 môn Toán của Sở Ninh Bình, được biên soạn sát cấu trúc đề thi minh họa lần 2 của Bộ GD&ĐT. Đề thi có đáp án 50 câu trắc nghiệm.

Đề thi thử tốt nghiệp thpt 2020 môn Toán

Đề gồm 50 câu trắc nghiệm toán, thời gian làm bài 90 phút, trong 6 trang.

Đáp án 50 câu trắc nghiệm

File PDF đề và đáp án Toán

File PDF gồm 7 trang.


Theo Sở Ninh Bình. Người đăng: Sơn Phan.

Xem nhiều đề thi thử toán hơn ở đây.

Đăng nhận xét