Search Suggest

Đề trắc nghiệm kiểm tra học kì 2 Toán 12 có lời giải chi tiết

Đề trắc nghiệm kiểm tra học kì 2 Toán 12 có lời giải chi tiết từng câu. Đề thi do Thầy Nguyễn Chín Em biên soạn.

Nội dung đề thi nằm ở 3 chương: Nguyên hàm Tích phân, Số phức, Hình không gian Oxyz. Đề kiểm tra HK2 môn toán lớp 12 gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài 90 phút.

Đề kiểm tra Toán 12 HK2

Đề trắc nghiệm kiểm tra học kì 2 Toán 12 có lời giải chi tiết từng câu
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 có lời giải chi tiết
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 có lời giải chi tiết từng câu trắc nghiệm
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 có đáp án, có lời giải chi tiết

File PDF đề thi HK2 Toán 12

Đề thi, đáp án và lời giải chi tiết trong 15 trang. Xem trực tuyến và tải về.


Theo Nguyễn Chín Em. Người đăng: Tố Uyên.

Đăng nhận xét