Search Suggest

INFOGRAPHIC | ÔN TẬP TÁC PHẨM "TỪ ẤY" (TỐ HỮU)


"Từ ấy" là cột mốc quan trọng trong cuộc đời Tố Hữu, đánh dấu duyên kì ngộ giữa tuổi trẻ và lý tưởng, làm nên cuộc phục sinh tinh thần trong tâm hồn nhà thơ trẻ. Đồng thời, "Từ ấy" còn là một tuyên ngôn về lẽ sống, một tuyên ngôn về nghệ thuật của Tố Hữu.

Trong infographic này, thầy sẽ giúp các em ôn tập lại những ý trọng tâm trong phần phân tích tác phẩm.

Chúc các em học tốt và thành công.

Thầy Trần Lê Duy


Đăng nhận xét