Search Suggest

Cử công chức, viên chức dự tập huấn tại Tp.Cần thơ

Căn cứ công văn số 58/DATHPT2-ĐTBD ngày 11/05/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tập huấn tổ trưởng chuyên môn trường THPT về xây dựng kế hoạch giáo dục môn học/hoạt động giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo cử các đồng chí có tên sau đây tham dự:
1. Thành phần: (Danh sách đính kèm)
      2. Thời gian, địa điểm:
          - Thời gian: Từ ngày 05/06/2020 đến ngày 07/06/2020
          - Địa điểm:
          + Tại Khách sạn Vạn Phát 1, số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ dành cho cán bộ và tổ trưởng chuyên môn của 06 môn: Hóa học, Thể dục, Sinh học, Địa lý, Ngữ văn, Lịch sử. Khai mạc lúc 8h00 ngày 5/6/2020 tại Khách sạn Vạn Phát. Đón học viên từ 14h00 ngày 04/6/2020 tại Khách sạn Vạn Phát.
          + Tại Khách sạn Lan Vy, số 97D Phạm Ngọc Thạch, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ dành cho cán bộ và tổ trưởng chuyên môn của 05 môn: Toán, Tin học, Vật lý, GDCD, Công nghệ. Khai mạc lúc 8h00 ngày 5/6/2020 tại Khách sạn Vạn Phát. Đón học viên từ 14h00 ngày 04/6/2020 tại Khách sạn Lan Vy.
3. Phương tiện di chuyển: Xe đò.
4. Kinh phí thực hiện
          - Dự án Phát triển Giáo dục Trung học phổ thông giai đoạn 2 thanh toán tiền phòng nghỉ, hỗ trợ tiền ăn, tài liệu, văn phòng phẩm cho học viên trong những ngày diễn ra tập huấn theo quy định hiện hành.
- Đơn vị công tác chi trả kinh phí về phương tiện đi lại, công tác phí theo quy định hiện hành
Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo đến các đồng chí có tên được biết và tham dự tập huấn theo quy định./.

PHỤ LỤC
Danh sách công chức, viên chức tham dự tập huấn Tổ trưởng chuyên môn tại Tp.Cần Thơ
 


      Trưởng đoàn: Trần Quang Khải.                             
STT
Họ và tên
Chức vụ
Chuyên  môn
Đơn vị công tác
Giới tính
Dân tộc
Điện thoại
Email
1
Trần Quang Khải
Chuyên viên chính
Ngữ văn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Nam
Kinh
0914804242
khaigdtrh@angiang.edu.vn
2
Võ Thành An
Chuyên viên
Địa lý
Sở Giáo dục và Đào tạo
Nam
Kinh
0859664666
vothanhandia@gmail.com
3
Võ Đình Hóa
Tổ trưởng
Ngữ văn
THPT Chuyên Thủ Khoa Nghĩa
Nam
Kinh
0914280628
vodinhhoa.69@gmail.com
4
Nguyễn Hoàng Hồng Châu
Tổ trưởng
Ngữ văn
THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu
Nữ
Kinh
0915689087
chauthoainh@gmail.com
5
Nguyễn Kim Trang
Tổ trưởng
Ngữ văn
THPT Chu Văn An
Nữ
Kinh
0989014358
monnguvancva@gmail.com
6
Đỗ Trung Lai
Tổ trưởng
Toán
THPT Tân Châu
Nam
Kinh
0918151639
dotrunglai@gmail.com
7
Nguyễn Ngọc Thùy Lam
Tổ trưởng
Toán
THPT Chuyên Thủ Khoa Nghĩa
Nữ
Kinh
0988006116
8
Lê Quốc Sang
Tổ trưởng
Toán
THPT Chu Văn An
Nam
Kinh
0399711027
lequocsang@gmail.com
9
Nguyễn Văn Thống
Tổ trưởng
Toán
THPT Ba Chúc
Nam
Kinh
0988444880
10
Trần Ngọc Thành
Tổ trưởng
Vật lí
THPT Lương Văn Cù
Nam
Kinh
0367674614
11
Đỗ Văn Ngọc
Tổ trưởng
Vật lí
THPT Châu Văn Liêm
Nam
Kinh
0947200859
12
Âu Thị Diễm Hằng
Tổ trưởng
Vật lí
THPT Ba Chúc
Nữ
Kinh
0988933393
13
Võ Thanh Hòa
Tổ trưởng
Công nghệ CN
THPT Bình Mỹ
Nam
Kinh
0989237322
14
Nguyễn Sơn Nam
Nhóm trưởng HĐBM
Công nghệ CN
THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu
Nam
Kinh
0917663924
15
Dương Huỳnh Phương Tùng
Nhóm trưởng HĐBM
Công nghệ NN
THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa
Nam
Kinh
0974918505
16
Lê Huy Vũ
Tổ trưởng
Hóa học
THPT Chu Văn An
Nam
Kinh
0919944147
17
Huỳnh Văn Hóa
Nhóm trưởng HĐBM
Hóa học
THPT chuyên TNH
Nam
Kinh
0818794768
18
Trần Thụy Thanh Thủy
Tổ trưởng
Hóa học
THPT Bình Mỹ
Nữ
Kinh
0914495001
19
Nguyễn Đỗ Thùy Lynh
Tổ trưởng
Sinh học
THPT Long Xuyên
Nữ
Kinh
0908042999
20
Đỗ Thị Kim Thoa
Tổ trưởng
Sinh học
THPT Võ Thành Trinh
Nữ
Kinh
0399814344
21
Đỗ Trần Vĩnh Lộc
Tổ trưởng
Sinh học
THPT Hòa Lạc
Nam
Kinh
0985865543
22
Trần Văn An
Tổ trưởng
GDCD
THPT Cần Đăng
Nam
Kinh
0982170149
Tranan7012@gmail.com
23
Ngô Thành Y
Tổ trưởng
GDCD
THPT Chu Văn An
Nam
Kinh
0919716920
Ngothanhy.ng6@gmail.com
24
Lại Thị Mộng Quyên
Nhóm trưởng
GDCD
THPT Bình Mỹ
Nữ
Kinh
0985039687
Mongquyen3ct@gmail.com
25
Phan Thành Tâm
Tổ trưởng
Tin học
THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu
Nam
Kinh
0919027778
pttam1976@gmail.com
26
Chung Long Hồ
Tổ trưởng
Tin học
THPT Nguyễn Quang Diêu
Nam
Kinh
0984435911
hoc3nguyenquangdieu@gmail.com
27
Bùi Duy Khánh
Tổ phó
Tin học
THPT Châu Phong
Nam
Kinh
0982771665
buiduykhanhag@gmail.com
28
Huỳnh Văn Vinh
Tổ trưởng
Địa lý
THPT Nguyễn Quang Diêu
Nam
Kinh
0984881136
huynhvinhdialy@gmail.com
29
Huỳnh Phúc Lộc
Nhóm trưởng
Địa lý
THCS-THPT Cô Tô
Nam
Kinh
0979505350
loc1_c3cotott@angiang.edu.vn
30
Huỳnh Thanh Tâm
Nhóm trưởng
Lịch sử
THPT Chuyên Thủ Khoa Nghĩa
Nam
Kinh
0945484397
huynhthanhtam.tkn@gmail.com
31
Dương Văn Phương
Tổ trưởng
Lịch sử
THPT Vĩnh Xương
Nam
Kinh
0943809644

32
Trương Trọng Hiếu
Tổ trưởng
Lịch sử
THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Nam
Kinh
0919943323
hieu_c3nguyenhuucanhcm@angiang.edu.vn
33
Huỳnh Vinh Huy
Tổ trưởng
Thể dục
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Nam
Kinh
0393816810
huynhvinhhuy@gmail.com
34
Phan Trung Nhựt
Tổ trưởng
Thể dục
THPT Võ Thị Sáu
Nam
Kinh
0378181912
ptnhut016781811912@gmail.com

Đăng nhận xét