Search Suggest

Đề thi thử môn Toán 2020 của Sở Bắc Ninh và đáp án 24 mã đề

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán do Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh ra đề, thi ngày 12/6/2020. Đề thi kèm đáp án 24 mã đề. Đề được biên soạn bám sát cấu trúc lần 2 môn Toán của Bộ GD.

Đề thi thử Toán 2020 Bắc Ninh

Đề thi thử toán sở Bắc Ninh gồm 5 trang, với 50 câu trắc nghiệm.

Đáp án 24 mã đề môn Toán

Từ mã đề 101 đến 124.

File PDF đề thi và đáp án ToánTheo Sở Bắc Ninh . Người đăng: MiR Math.

Đăng nhận xét