Search Suggest

Đề thi thử toán của trường Tiên Du 1 Bắc Ninh bám sát cấu trúc lần 2

Đề thi thử toán của trường thpt Tiên Du số 1 tỉnh Bắc Ninh, biên soạn bám sát cấu trúc lần 2 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mã đề 202 với 50 câu hỏi trắc nghiệm toán. Đề thi thử này hiện chưa có đáp án.

File ảnh chụp đề thi

File PDF đề thi

Xem trực tuyến trong file PDF được nhúng dưới đây.


Theo THPT Tiên Du 1. Người đăng: MiR Math.

Đăng nhận xét