Search Suggest

Đề thi trắc nghiệm Toán 11 học kì 2 năm học 2019-2020 chuyên Hạ Long

Đề thi trắc nghiệm Toán 11 học kì 2 năm học 2019-2020 của trường THPT chuyên Hạ Long. Đề thi gồm 55 câu trong đó 45 câu dùng chung cho tất cả học sinh, 5 câu cho lớp "thường" và 5 câu riêng cho lớp chuyên Toán.

Đề thi HK2 toán 11 trắc nghiệm

Xem đề kiểm tra học kì 2 toán lớp 11 trắc nghiệm trong 6 ảnh dưới đây.

File PDF đề thi toán 11

Đề thi gồm 6 trang, xem trực tuyến ở dưới hoặc tải về.


Theo THPT chuyên Hạ Long. Người đăng: MiR Math.

Đăng nhận xét