Search Suggest

Bài đăng

[INFOGRAPHIC] ÔN TẬP BÀI THƠ "ĐÂY THÔN VĨ DẠ"

"Ai mua trăng tôi bán trăng cho?"

Thơ Hàn Mặc Tử luôn khắc khoải một nỗi đau thương, từng vần thơ đưa người đọc vào cõi hư ảo của trăng, hồn và máu với bao hoài nghi, bao băn khoăn, tuyệt vọng. Trong thế giới ấy, thi nhân như chênh vênh giữa đường biên của sự sống và cái chết, để đau thương kéo đi, cảm hứng đau thương vừa là lời nguyền số phận vừa là một sự cứu chuộc tinh thần. Bài thơ "Đây thôn Vĩ Dạ" ra đời trong trường cảm hứng đau thương ấy, nhưng sáng lên vẫn là niềm yêu cuộc sống đến tha thiết, khắc khoải.

Trong infographic này, thầy sẽ giúp các em ôn tập lại bài thơ "Đây thôn Vĩ Dạ" của Hàn Mặc Tử.
Đăng nhận xét