Tập hợp Tài liệu hướng dẫn CCNA: CCNA LAB GUIDE

Bạn đang học CCNA nhưng chưa tìm được tài liệu phù hợp hoặc các bài lab Cisco chạy trên nền Flash đã không còn được trình duyệt hỗ trợ, đặc biệt là trên mobile. Vậy phải làm sao?


 

HoIT.Asia xin chia sẻ với các bạn bộ tài liệu CCNA LAB GUIDE của nhiều tác giả. Bộ tài liệu này được viết khá lâu rồi, tuy nhiên vẫn còn có nhiều thông tin có giá trị tham khảo. Chương trong tài liệu, bạn sẽ biết được những thiết bị Cisco cơ bản, cách cấu hình router Cisco, thông tin về các thiết bị mạng: router, switch, bảo mật mạng,...


[Bài 1] Tìm hiểu mô hình OSI
[Bài 2] Tìm hiểu mô hình TCP/IP
[Bài 3] Tìm hiểu hệ thống mạng LAN
[Bài 4] Các loại Cable mạng LAN
[Bài 5] Tìm hiểu địa chỉ IPv4
[Bài 5.1] VLSM là gì, cách chia IP và subnet
[Bài 6] Tìm hiểu về Router Cisco
[Bài 7] Tìm hiểu về Switch Cisco
[Bài 8] Quá trình khởi động của Router Cisco
[Bài 9] Cách đặt tên IOS trên Router cisco
[Bài 10] Cấu hình Telnet, CDP, SSH trên CISCO IOS
[Bài 11] Tìm hiểu các giao thức định truyến mạng
[Bài 13] Tìm hiểu về giao thức định tuyến RIP
[Bài 13.1] Cấu hình định tuyến RIPv2 trên Router
[Bài 14] Tìm hiểu giao thức định tuyến OSPF
[Bài 14.1] Cấu hình định tuyến OSPF trên Router
[Bài 15] Tìm hiểu giao thức định tuyến EIGRP
[Bài 15.1] Cấu hình định tuyến EIGPR trên Router
[Bài 16] Tìm hiểu và cấu hình DHCP trên Cisco
[Bài 17] Cấu hình VLAN trunking và VTP Cisco
[Bài 18] Cisco Multilayer Switch Network Diagram
[Bài 19] Tìm hiểu giao thức Spanning tree Protocol
[Bài 20] Hướng dẫn cấu hình ACL Router Cisco
[Bài 21] Tìm hiểu về Network Address Translation
[Bài 22] Tìm hiểu giao thức HSRP
[Bài 23] Hướng dẫn cấu hình EtherChannel
[Bài 24] Tìm hiểu về IPv6
[Bài 24.1] Cấu hình IPv6 và định truyến trên IPv6
[Bài 25] Cấu hình PPP authentication PAP và CHAP
[Bài 26] Cấu hình port security cho Switch

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn