Từ 1 đến 100 có bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 3?

Chương trình Đường lên đỉnh Olympia ngày 22/11/2020 có câu hỏi trị giá 20 điểm với nội dung như sau:

Câu hỏi: Từ 1 đến 100 có bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 3?
Trả lời:

Một số tự nhiên khác $0$ (nguyên dương) chia hết cho $3$ sẽ có dạng $3k, \ k \in \mathbb{N^*}.$
Theo đề ta có
$1 \le 3k \le 100 \Leftrightarrow 1/3 \le k \le 100/3$
Do $k$ là số nguyên dương nên $k \in \{ 1;2;3;...;33\} $.
Vậy có $33$ số thỏa yêu cầu.

Trong chương trình, cần đến 2 lượt mới có thí sinh trả lời đúng câu này.

Bài tương tự:

1) Từ 50 đến 1000 có bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 3?
2) Từ 99 đến 9999 có bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 4?
3) Từ 0 đến 1.000.000 có bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 7?

Ảnh Olympia. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn