Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Search Suggest

Dàn ý Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy (cô) giáo buồn

I. Mở bài:
Thứ hai tuần trước vì ở nhà ham chơi, không học bài để kiểm tra môn Lý nên tôi đã có hành động sai trái là mở sách và tập trong giờ kiểm tra. Chính điều này đã làm cho cô giáo buồn.

II. Thân bài:
1. Sự việc mở đầu:
Read more »

Đăng nhận xét