Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Search Suggest

Lời giải bài hình học đề HSG quốc gia 2021

Xin giới thiệu Lời giải bài hình học đề HSG quốc gia môn Toán năm học 2020-2021 của tác giả Nguyễn Duy Khương.
Đây là bài hình ở ngày thi thứ nhất của VMO 2021 (25/12/2020).
File PDF tải về
Theo Khương Nguyễn. Người đăng: Mr. Math.

Xem thêm: Đề VMO 2021 ngày 1

Đăng nhận xét