Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Search Suggest

Lời giải đề thi HSG quốc gia môn Toán năm học 2020-2021

Lời giải và bình luận đề thi HSG quốc gia môn Toán năm học 2020-2021 (gọi tắt là VMO 2021). Nhóm tác giả: Lê Phúc Lữ, Nguyễn Tăng Vũ, Nguyễn Công Thành.

Tài liệu gồm 14 trang:
- Đề thi VMO ngày 1 (25/12/2020)
- Đề thi VMO ngày 2 (26/12/2020)
- Lời giải và bình luận
File PDF VMO 2021
Theo Công Thành. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét