Search Suggest

Đoạn văn bàn luận lòng khoan dung

- Giới thiệu vấn đề: Vẻ đẹp nhân cách của con người là tổng hòa của nhiều phẩm chất. Một trong số đó chính là lòng khoan dung.

- Giải thích (Khoan dung là gì?): “Khoan dung” là biết thương yêu con người, sẵn sàng tha thứ, không khắt khe, không trừng phạt, hoặc sẵn sàng xoá bỏ những lỗi lầm mà người khác đã phạm phải.

Read more »

Đăng nhận xét