Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Search Suggest

Phân tích giá trị nhân đạo trong truyện ngắn “Chí Phèo” của Nam Cao

A. Mở bài

- Giới thiệu tác giả (vị trí, vai trò trong nền văn học, phong cách sáng tác…), tác phẩm (hoàn cảnh ra đời).

- Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: giá trị nhân đạo trong truyện ngắn Chí Phèo.

B. Thân bài

Read more »

Đăng nhận xét