Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Search Suggest

Bài toán tính số vịt ở Toán lớp 5

Một phụ huynh có hỏi một bài toán lớp 5 trên fanpage diễn đàn toán học VN, với nội dung như sau:

Bài toán.

Có một đàn vịt nuôi trong ao. Lúc đầu số vịt bơi dưới ao nhiều gấp 4 lần số vịt trên bờ. Sau đó có 6 con nhảy xuống ao bơi thì số vịt dưới ao nhiều gấp 6 lần số vịt trên bờ. Hỏi cả đàn vịt có bao nhiêu con?

Dưới đây là một số lời giải của thành viên diễn đàn.

Lời giải 1. (Tùng Hoàng)
Lời giải 2. (Tú Phạm)

Ban đầu số vịt được chia làm 5 phần. Dưới ao chiếm 4/5 tổng số vịt.

Sau khi 6 con vịt nhảy xuống ao, số vịt dưới ao tăng lên, chiếm 6/7 tổng số.

Phần tăng đó là 6/7 - 4/5 = 2/35 tổng số, tương ứng với 6 con.

Vậy tổng số là 105 con.

Lời giải 3. (Dương Hiền)

Lúc đầu số vịt phải chia hết cho 5. Lúc sau số vịt phải chia hết cho 7. Vậy số vịt phải là số vừa chia hết cho 5 và cho 7, tức phải chia hết cho 35.

Dùng phương pháp thử chọn ta có: 35 (loại) , 70 (loại), 105 (thoả).

Lời giải 4. (Hoàng Văn Quý)

Gọi số vịt trên bờ lúc đầu là: x
Dưới ao : 4x
Tổng cộng : 5x

6 con nhảy xuống ao, trên bờ còn : x-6
Số vịt dưới ao : 6(x-6)

Tổng ko đổi, suy ra :
(x-6)+6(x-6) = 5x
=> 7x-42 = 5x
=> x = 21
Vậy tổng cộng có 5x = 105 con.

Theo FB MathVn. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét