Tặng bộ giáo án powerpoint CHƯƠNG 1 TOÁN 6 cho quý thầy cô dạy online trong mùa dịch

Thầy giáo Đậu Sỹ Đông, giáo viên Toán ở Biên Hòa và chủ kênh Youtube "Học Toán cùng thầy Đông", thông qua mathvn.com, gửi tặng bộ giáo án powerpoint chương 1 Toán 6 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo, nhằm giúp các thầy cô ở THCS có tài liệu để giảng dạy online trong mùa dịch.

Gồm 15 bài giảng soạn trên PowerPoint, ứng với các bài học thuộc Chương 1 - SỐ TỰ NHIÊN - Toán 6 Chân trời sáng tạo.

Bài 1 - Tập hợp. Phần tử của tập hợp.[Download ##download##]

Bài 2 - Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên.


[Download ##download##]

Bài 3 - Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên.


[Download ##download##]

Bài 4 - Lũy thừa với số mũ tự nhiên.


[Download ##download##]

Bài 5 - Thứ tự thực hiện các phép tính.


[Download ##download##]

Bài 6 - Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng.


[Download ##download##]

Bài 7 - Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.


[Download ##download##]

Bài 8 - Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.


[Download ##download##]

Bài giảng 9 - Ước và bội.


[Download ##download##]

Bài 10 - Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.


[Download ##download##]

Bài 11 - Hoạt động thực hành và trải nghiệm.


[Download ##download##]

Bài 12 - Ước chung. Ước chung lớn nhất.


[Download ##download##]

Bài 13 - Bội chung. Bội chung nhỏ nhất.


[Download ##download##]

Bài 14 - Ôn tập chương I.


[Download ##download##]

Bài 15 - Bài tập nâng cao ôn tập chương I.


[Download ##download##]

Theo YouTube: Học toán cùng thầy Đông.
Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn