Search Suggest

TOÁN 12 - BÀI TOÁN LÃI SUẤT - TĂNG TRƯỞNG

Tài liệu gồm 67 câu hỏi trắc nghiệm về bài toán thực tế: lãi suất - tăng trưởng. Hi vọng tài liệu này của thầy giúp các em học sinh khối 12 rèn luyện tốt khi học tập chương trình Giải tích 12 chương 2.
GV: Nguyễn Xuân Hoa. SĐT: 0981.01.10.91

Đăng nhận xét