Search Suggest

TOÁN 12 - MẶT CẦU - KHỐI CẦU P1

Tài liệu gồm 151 câu hỏi trắc nghiệm mặt cầu - khối cầu và chia làm 3 phần. Phần 1 gồm dạng toán 1, dạng toán 2 và 3. Hi vọng tài liệu này của thầy giúp các em học sinh khối 12 rèn luyện tốt khi học tập chương trình Hình học 12 chương 2.
Mục lục tài liệu bài tập trắc nghiệm mặt cầu - khối cầu :
+ Dạng toán 1 (CB). Tính diện tích xung quanh, bán kính của mặt cầu.
+ Dạng toán 2 (CB). Thể tích của khối cầu.
+ Dạng toán 3 (CB). Khối cầu ngoại tiếp - nội tiếp khối lăng trụ.
+ Dạng toán 4 (NC). Khối cầu ngoại tiếp khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy.
+ Dạng toán 5 (NC). Khối cầu ngoại tiếp khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy.
+ Dạng toán 6 (NC). Khối cầu ngoại tiếp khối chóp đều.
+ Dạng toán 7 (NC). Khối cầu ngoại tiếp khối chóp khác.
+ Dạng toán 8 (NC). Bài toán thực tế và Max - Min khối cầu.
GV: Nguyễn Xuân Hoa. SĐT: 0981.01.10.91

Đăng nhận xét