Search Suggest

Đáp án trắc nghiệm cuối module 4 Tiểu học

Đáp án trắc nghiệm module 4 Tiểu học - Sau đây là đáp án trắc nghiệm cuối mô đun 4 Tiểu học, xin được gởi tới quý thầy cô.

Module 4 tập trung vào Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất: Chọn năng lực nào dưới đây không được nâng cao đội ngũ giáo viên, nhân viên việc tham gia vào xây dựng kế hoạch của nhà trường.

- Giáo viên tích lũy thêm kinh nghiệm hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu và định hướng của học sinh chủ động lĩnh hội kiến thức mới, vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề trong thực tế

- Xây dụng được tiêu chí đánh giá quan trọng đánh giá giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

- Giáo viên xây dựng được kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng điều chỉnh và tổ chức hoạt động dạy học giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất năng lực của học sinh

Đáp án cuối mô đun 4 Tiểu học
Đáp án trắc nghiệm cuối mô đun 4 Tiểu học

Read more »

Đăng nhận xét