Search Suggest

Cát tuyến và tiếp tuyến của đồ thị hàm số là gì?

Cát tuyến và tiếp tuyến là gì?

Khái niệm cát tuyến và tiếp tuyến của đồ thị hàm số được nêu trong sách giáo khoa Đại số và Giải tích lớp 11 chương trình nâng cao hiện hành:
Có sự thay đổi so với sách giáo khoa hợp nhất năm 2000:
Diễn giải khái niệm tiếp tuyến ở SGK Toán 11 hiện hành:

Điều kiện cần và đủ để đường cong có tiếp tuyến

Hệ số góc của tiếp tuyến và đạo hàm

Áp dụng để viết phương trình tiếp tuyến

Các trường hợp không xét tiếp tuyến


Theo SGK-SGV Toán 11NC.
Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét