Công thức Toán soạn bằng Latex trong Messenger phiên bản web

Công thức Toán soạn bằng Latex có thể hiển thị tốt trong Messenger phiên bản web (duyệt trên các trình duyệt Google Chrome, Firefox,...; phải bắt đầu bằng https://www.).

Cấu trúc soạn thảo giống với khi soạn thảo Latex bình thường: $$Latex Code$$
Ví dụ khi gõ 2 dòng sau:
thì Messenger sẽ hiển thị như ảnh dưới
Một số công thức khác mà bạn đọc inbox cho page Diễn đàn Toán học Việt Nam.

Ví dụ 1

Ví dụ 2

Ví dụ 3

Ví dụ 4

Ví dụ 5

Ví dụ 6

Ví dụ 7

Ví dụ 8

Ví dụ 9

Ví dụ 10

Ví dụ 11

Ví dụ 12

Ví dụ 13

Ví dụ 14

Ví dụ 15 (kiểu ma trận)
Ví dụ 16
[$$(a+b)(b+c)(c+a) \geqslant \frac{8}{9}(a+b+c)(ab+bc+ca)$$]
Xem thêm: Cách gõ kí hiệu toán học bằng Latex.

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn