Search Suggest

Giải chi tiết các câu trắc nghiệm CỰC TRỊ hàm số trong đề thi môn Toán của Bộ Giáo dục

Giải chi tiết các câu trắc nghiệm CỰC TRỊ của hàm số trong đề thi môn Toán của Bộ Giáo dục. Gồm 50 câu cực trị tuyển chọn từ đề thi chính thức, đề thi tham khảo, đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 2017-2021.

Tài liệu được biên soạn bởi các thầy cô thuộc nhóm Toán VD-VDC (nhóm GV Toán VN).

Trắc nghiệm cực trị có lời giải chi tiết - P1


Giải chi tiết các câu hỏi trắc nghiệm CỰC TRỊ của hàm số, Toán Giải tích lớp 12

Trắc nghiệm cực trị hàm số có lời giải - P2


Bài tập trắc nghiệm CỰC TRỊ của hàm số có đáp án và lời giải chi tiết

Trắc nghiệm cực trị trong đề thi của Bộ GD - P3

Giải chi tiết các câu trắc nghiệm CỰC TRỊ của hàm số trong đề thi tốt nghiệp thpt từ 2017-2021
Xem thêm: File PDF câu hỏi trắc nghiệm Cực trị trong đề của Bộ.
Theo Nhóm GV Toán VN. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét