Search Suggest

Gợi ý giải đề thi tuyển kỹ sư tài năng năm 2021 của ĐHBK Hà Nội

Xin giới thiệu gợi ý giải đề thi tuyển sinh chương trình tài năng của Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2021.


Lời giải này là của tác giả Vũ Văn Dũng (lớp KSTN ĐKTĐ K60 - ĐHBK Hà Nội, chủ trang facebook fb.com/onthikisutainangk60). Ở câu 3, tác giả có gõ nhầm tập nghiệm, đính chính là {1;2}.

Xem lại: Đề tuyển sinh chương trình tài năng 2021 của ĐHBKHN.

Theo Vũ Văn Dũng. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét