Search Suggest

Kế hoạch bài dạy Ngữ văn 6 Cánh Diều

Kế hoạch bài dạy Ngữ văn 6 học Chân trời sáng tạo gồm hai file riêng lẻ: KHBD Ngữ văn 6 học kì 1 Chân trời sáng tạoKHBD Ngữ văn 6 học kì 2 Chân trời sáng tạo. Ngoài ra còn một KHBD Ngữ văn khác. Tất cả có 3 file.

Giáo án Ngữ văn 6 Chân trời sáng tạo được soạn trên cơ sở công văn 5512 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tài liệu này có thể chưa làm hài lòng thầy cô nhưng chắc chắn sẽ là nguồn tham khảo quý giá, là cơ sở để hoàn thiện kế hoạch bài dạy của riêng mình.

KHBD Ngữ văn Chân trời sáng tạo lớp 6 được nhóm Dạy học Stem - Steam chia sẻ miễn phí nên nếu thầy cô sử dụng, rất mong sẽ tiếp tục chia sẻ để lan toả. Xin cảm ơn.

BẢN XEM TRƯỚC HỌC KÌ I

Read more »

Đăng nhận xét