Search Suggest

Phép tịnh tiến đồ thị và công thức chuyển hệ toạ độ

Phép tịnh tiến hệ toạ độ và công thức đổi hệ trục toạ độ, phương trình đường cong trong hệ toạ độ mới qua phép tịnh tiến, tịnh tiến đồ thị hàm số.

Nhắc lại khái niệm đồ thị hàm số

Đồ thị hàm số là gì, đường cong y=f(x), và vấn đề tịnh tiến đồ thị

Phép tịnh tiến hệ toạ độ, công thức chuyển hệ toạ độ

Công thức đổi hệ trục tọa độ bằng phép tịnh tiến

Phương trình của đường cong đối với hệ toạ độ mới

Viết phương trình đường cong trong hệ tọa độ mới, một số ví dụ áp dụng

Theo SVK Toán 12. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét