Search Suggest

Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 Friends Plus

Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 Friends Plus - Student Book do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh cấp Trung học cơ sở.

Sách Tiếng Anh 6 Friends Plus - student Book bám sát các chủ đề, chủ điểm kiên thức ngôn ngữ trong chương trình; cung cấp cho học sinh các kĩ năng cần thiết để tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh; đáp ứng nhu cầu đánh giá quá trình học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực. Mỗi bài học có từng mục tiêu cụ thể với các hoạt động học tập được tổ chức sao cho vừa đáp ứng yêu cầu của khung chương trình vừa phù hợp với đặc điểm tâm lí lứa tuổi của học sinh trung học cơ sở; ở cuối mỗi bài đều có các câu đố, trò chơi và bài hát tạo động lực và hứng thú cho học sinh tham gia học tập.

SGK tiếng Anh 6 Friends Plus Student Book
Sách giáo khoa tiếng Anh 6 Friends Plus Student Book

Read more »

Đăng nhận xét