Search Suggest

Tại sao nên tránh đặt câu hỏi về số họ nghiệm của phương trình lượng giác?

Thuật ngữ "họ nghiệm" của phương trình lượng giác đã được sử dụng trong sách giáo khoa cũ và rải rác trong các sách tham khảo hiện nay. Tuy nhiên, khái niệm "họ nghiệm" chưa được định nghĩa rõ ràng (trong các sách có đề cập).

Vì vậy, sách giáo khoa hiện hành không định nghĩa "họ nghiệm" và tránh dùng thuật ngữ "số họ nghiệm của phương trình lượng giác". Các tác giả viết SGK Toán 11 (nâng cao) cũng khuyên giáo viên không nên đặt câu hỏi kiểu như: "Phương trình lượng giác đã cho có bao nhiêu họ nghiệm?".
SGV: Hết sức tránh hỏi các câu hỏi về "số họ nghiệm" của phương trình lượng giác

Nội dung trong ảnh được trích từ Sách giáo viên Đại số và Giải tích 11 nâng cao (tài liệu hướng dẫn giảng dạy của Bộ Giáo dục và Đào tạo) - Nhà xuất bản Giáo dục.

Theo Sách Giáo Viên Toán 11 NC.
Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét