Search Suggest

TOÁN 10 - BT TRẮC NGHIỆM GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG

Tài liệu gồm 190 câu hỏi trắc nghiệm về giá trị lượng giác của một cung. Hi vọng tài liệu này của thầy giúp các em học sinh khối 10 rèn luyện tốt khi học tập chương trình Đại Số chương VI.
GV: Nguyễn Xuân Hoa. SĐT: 0981.01.10.91

Đăng nhận xét