Search Suggest

TOÁN 12 - BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOGARIT P2

Tài liệu gồm 158 câu hỏi trắc nghiệm và chia làm 3 phần. Phần 2 bao gồm dạng 3 và dạng 4. Hi vọng tài liệu này của thầy giúp các em học sinh khối 12 rèn luyện tốt khi học tập chương trình Giải tích 12 chương 2.
Mục lục tài liệu bài tập trắc nghiệm bât phương trình mũ - hàm số logarit:
+ Dạng toán 1 (CB). Bất phương trình mũ không chứa tham số m.
+ Dạng toán 2 (CB). Bất phương trình mũ chứa tham số m.
+ Dạng toán 3 (CB). Bât phương trình logarit không chứa tham số m.
+ Dạng toán 4 (CB). Bât phương trình logarit chứa tham số m.
+ Dạng toán 5 (NC). Bất phương trình mũ - logarit nhiều biến.
GV: Nguyễn Xuân Hoa. SĐT: 0981.01.10.91

Đăng nhận xét