Search Suggest

TOÁN 12 - CỰC TRỊ SỐ PHỨC

Tài liệu gồm 85 câu hỏi trắc nghiệm nâng cao về cực trị số phức. Hi vọng tài liệu này của thầy giúp các em học sinh khối 12 rèn luyện tốt khi học tập chương trình Giải tích 12 chương 4.
GV: Nguyễn Xuân Hoa. SĐT: 0981.01.10.91

Đăng nhận xét