Search Suggest

TOÁN 12 - HÀM SỐ MŨ - HÀM SỐ LOGARIT P1

Tài liệu gồm 240 câu hỏi trắc nghiệm và chia làm 4 phần. Phần 1 bao gồm dạng 1 và dạng 2. Hi vọng tài liệu này của thầy giúp các em học sinh khối 12 rèn luyện tốt khi học tập chương trình Giải tích 12 chương 2.
Mục lục tài liệu bài tập trắc nghiệm hàm số mũ - hàm số logarit:
+ Dạng toán 1 (CB). Tìm tập xác định của hàm số mũ - hàm số logarit.
+ Dạng toán 2 (CB). Tìm tập đạo hàm của hàm số mũ - hàm số logarit.
+ Dạng toán 3 (CB). Khảo sát hàm số mũ - hàm số logarit.
+ Dạng toán 4 (NC). Tính giá trị của hàm số mũ - hàm số logarit.
+ Dạng toán 5 (NC). Max - min của biểu thức mũ - logarit.
+ Dạng toán 6 (NC). Phương pháp hàm đặc trưng trong các bài mũ - logarit.
GV: Nguyễn Xuân Hoa. SĐT: 0981.01.10.91

Đăng nhận xét