Search Suggest

TOÁN 12 - NGUYÊN HÀM P2

Tài liệu gồm 183 câu hỏi trắc nghiệm và chia làm 3 phần. Phần 2 bao gồm dạng 2 và dạng 3. Hi vọng tài liệu này của thầy giúp các em học sinh khối 12 rèn luyện tốt khi học tập chương trình Giải tích 12 chương 3.
Mục lục tài liệu bài tập trắc nghiệm nguyên hàm:
+ Dạng toán 1 (CB). Nguyên hàm cơ bản.
+ Dạng toán 2 (CB). Phương pháp đổi biến.
+ Dạng toán 3 (CB). Phương pháp từng phần.
+ Dạng toán 4 (NC). Nguyên hàm của hàm hợp.
GV: Nguyễn Xuân Hoa. SĐT: 0981.01.10.91

Đăng nhận xét