Search Suggest

TOÁN 12 - SỐ PHỨC P3

Tài liệu gồm 201 câu hỏi trắc nghiệm và chia làm 3 phần. Phần 3 bao gồm dạng 6. Hi vọng tài liệu này của thầy giúp các em học sinh khối 12 rèn luyện tốt khi học tập chương trình Giải tích 12 chương 4.
Mục lục tài liệu bài tập trắc nghiệm nguyên hàm:
+ Dạng toán 1 (CB). Xác định các yếu tố cơ bản của số phức.
+ Dạng toán 2 (CB). Phép tính cơ bản của số phức.
+ Dạng toán 3 (CB). Hai số phức bằng nhau.
+ Dạng toán 4 (CB). Phương trình bậc hai số phức.
+ Dạng toán 5 (CB). Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước.
+ Dạng toán 6 (NC). Tập hợp điểm biểu diễn số phức.
GV: Nguyễn Xuân Hoa. SĐT: 0981.01.10.91

Đăng nhận xét