Search Suggest

TOÁN 12 - TÍCH PHÂN P5

Tài liệu gồm 505 câu hỏi trắc nghiệm và chia làm 6 phần. Phần 3 bao gồm dạng 3. Hi vọng tài liệu này của thầy giúp các em học sinh khối 12 rèn luyện tốt khi học tập chương trình Giải tích 12 chương 3.
Mục lục tài liệu bài tập trắc nghiệm nguyên hàm:
+ Dạng toán 1 (CB). Tích phân cơ bản.
+ Dạng toán 2 (CB). Tích phân đổi biến.
+ Dạng toán 3 (CB). Tích phân từng phần.
+ Dạng toán 4 (CB). Ứng dụng của tích phân tính diện tích hình phẳng.
+ Dạng toán 5 (CB). Ứng dụng của tích phân tính thể tích.
+ Dạng toán 6 (NC). Tích phân hàm ẩn.
GV: Nguyễn Xuân Hoa. SĐT: 0981.01.10.91

Đăng nhận xét